دەرەنجام: 518 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: زانست
دروستکردنی بڵق، بە کەرستەکانی ماڵەوە.
لارۆ - پۆلی 1A #2
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی ـ چڕی
سەفا - پۆلی 1A
تەندروستی :: زانیاری گشتی
خواردنی تەندرووست ـ پاراستنی ددانەکانمان.
ڕێسا - پۆلی 1A #2
وێنە :: هەونەر
تێکەڵکردنی ڕەنگەکان.
هەورامان - پۆلی 1A
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی ـ چڕی.
هالە - پۆلی 1A
زانست :: زانست
تاقیکردەوەی زانستی ـ چڕی.
لەیاد - پۆلی 1A
وێنە :: هونەر
کێشانی وێنەی پەپوولە.
لێوان - پۆلی 1A
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی ـ پەستانی هەوا
کەیهان - پۆلی 1A #1
زانست :: زانست
مؤمین - پۆلی 5B #579