دەرەنجام: 43 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست دروستکردنی گوڵ کەرەستەی بەکارهاتو(کاخەزی ڕەنگین،بڕەر،کەتیرە) فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #22
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست دروست کرنی چەند کارێکی دەستی فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #23
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست دروستکرنی کارتی بۆنەکان فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #8
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست کەرەستەی بەکارهاتو (دار،چوارچێوەی بەکارهاتو،ڕەنگ،تەختە)  فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #7
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست سترینگ ئاڕت کەرەستەی بەکارهاتو (بزمار،تەختە،پەت،گوڵ،چەکوش،کاخەز)  فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #5
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست،کەرەستەی بەکارهاتو (قاپ،سی دی) فێرخوازی بەتوانا دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #2
کاری دەست :: کاری دەستی
.کۆمەڵێک کاری دەستی لەلایەن ڤیناوە
ڤینا - پۆلی 2B #2
کاری دەست :: کاری دەست
کاری فێرخواز لان ڕێبوار
لانی - پۆلی 6C #6
کاری دەست :: هونەر
ڕەنێو - پۆلی 4A #1