دەرەنجام: 8 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
سەما :: زومبا
زومبا
ئاڵا - پۆلی 1B
سەما :: کاری دەست (چنین)
کاری دەستی چنین  هاڤە هەژار
هاڤە - پۆلی 9A #3
سەما :: وێنەکێشان
کێشانی وێنەی پشیلە هەنگاو بە هەنگاو، بە شێوەی هێڵکاری ،لەلایەن فێرخوازی بەهرەمەند (شاز خدر) .
شاز - پۆلی 10A #3
سەما :: سەمای بالییە.
ڤێستین - پۆلی 2 #2
سەما :: وێنەکێشان، کاری دەستی
کێشانی چەند وێنەیەک و کاری دەستی لەلایان ڤیار یەکاو
ڤیار - پۆلی 5 #1
https://studio.youtube.com/video/aveMJ72auZc/edit
سەما :: وەرزش
برادۆست زومبا
مروان - پۆلی 5 #1
سەما :: سەمای بالییە.
ڕاناس - پۆلی 2 #2
سەما :: سەمای بالییە.
ئانا - پۆلی 2 #5