دەرەنجام: 145 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: زانست
- پۆلی 7A #8
زانست :: زانست
یارا - پۆلی 7A #3
زانست :: زانست
ئاریا - پۆلی 5C #1
زانست :: ئۆکسجین
ئۆکسجین پێویستی بە هەوایە.
محمد - پۆلی 1B #1
زانست :: چڕی
کاتێک ماددەکان چڕیان جیاوازە تێکەڵ نابن.
ڕێوان - پۆلی 1B
زانست :: پەستانی هەوا
هەوا پەستانی هەیە لەسەر ماددەکان.
هێما - پۆلی 1B
زانست :: کاری دەستی
داهات - پۆلی 6C #2
زانست :: پەستانی هەوا
ڕەها - پۆلی 5A #2
زانست :: سوڕی کارەبا: هاوڕیک بەستن و دوایەک بەستن
سەهەند - پۆلی 5A #2