دەرەنجام: 16 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
کیمیایی :: زانست
یاران - پۆلی 2B
کیمیایی :: زانست
اسراء - پۆلی 3B #1
کیمیایی :: تاقیکردنەوەی کیمیایی
مەستانە - پۆلی 6A #1
کیمیایی :: زانست
محمد - پۆلی 5A
https://youtu.be/JfEhJrjwhLM
کیمیایی :: زانست
هێما - پۆلی 5A
کیمیایی :: زانست
شێنا - پۆلی 5A #2
https://youtube.com/shorts/2q6e0chgTYY?feature=share
کیمیایی :: زانست
هند - پۆلی 5A
https://youtube.com/shorts/uGEEwAYpAwA?feature=share
کیمیایی :: زانست
ڕەوا - پۆلی 5A
کیمیایی :: تاقیکردنەوەی زانستی
تاقیکردنەوەی زانستی - کە پێویستی بە ئاو و زای و چەرخ هەیە بە هۆی کارلێکی کیمیاای توانایی سوتانی دەبێت
ئارۆ - پۆلی 5A
12