دەرەنجام: 167 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانستی :: تەکنەلۆجیای زانیاری
بەکارهێنانی نەرنامەی پەینت بۆ کێشانی و ڕەنگ کردنی وێنە
سەنا - پۆلی 3A #4
ماتەماتیک :: بیرکاری
بەکارهێنانی پەنجەکان بۆ لێکدان
صفا - پۆلی 3A #988
تەندروستی :: تەندرووستی
زانیاری لەسەر میوەی مۆز
باران - پۆلی 3A #2
تەندروستی :: زانیاری گشتی
خواردنی تەندرووست ـ پاراستنی ددانەکانمان.
ڕێسا - پۆلی 1A #2
مێژوویی :: کوردی
ڕەوێن - پۆلی 2B
ماتەماتیک :: بیرکاری
موبین - پۆلی 2B
ھۆشیاری و ڕێنمایی :: زانست
محمد - پۆلی 2B
زانستی :: ئینگلیزی
پەنا - پۆلی 2B
ماتەماتیک :: بیرکاری
لیا - پۆلی 2B