دەرەنجام: 40 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانستی :: تەکنەلۆجیای زانیاری
بەکارهێنانی نەرنامەی پەینت بۆ کێشانی و ڕەنگ کردنی وێنە
سەنا - پۆلی 3A #4
زانستی :: ئینگلیزی
پەنا - پۆلی 2B
زانستی :: زانست
لارین - پۆلی 2B
زانستی :: زانست
راڤیار - پۆلی 3B
زانستی :: باسکردنی سوودی گوڵەکان
رەها - پۆلی 1B
https://studio.youtube.com/video/bbYgmVg5xm0/edit
زانستی :: ئینگلیزی
چاڤی - پۆلی 4C
زانستی :: زانست
فێرخواز لێرەدا باکورتی باس لە  کورتەیەکی هەسارەکان دەکات
ئاوان - پۆلی 5A
زانستی :: recycling
recyclng , what is recycling ? 
تەمەن - پۆلی 6E
زانستی :: زەڕافە
چەند زانیاریەک لەسەر زەڕافە
سانا - پۆلی 9 #2