دەرەنجام: 118 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: زانست
تاقیکرنەوەی زانستی
ڕەند - پۆلی 3A #128
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی
نڤا - پۆلی 3A
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی
ڕێدین - پۆلی 3A
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەیەکی زانستیە
هەنی - پۆلی 3A
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی ـ درووستکردنی گڕکان.
وارڤین - پۆلی 1A
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی ـ پەستانی هەوا.
کەنی - پۆلی 1A #2
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی ـ پەستانی هەوا.
ڕۆزا - پۆلی 1A #2
زانست :: کارلێکی کیمیایی هێلکە و سرکە
لێوان - پۆلی 2A
زانست :: هێزی موگناتیسی
ئاریاس - پۆلی 2A