دەرەنجام: 118 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: زانست
لیا و شایی دوو فێرخوازی پۆلی چوارەمن، دەخیلەیەکیان دروستکرد بە کەرەستەی سادە وەک کارتۆن قەسەب، دەتوانن پارە پاشەکەوت بکەن و خۆیان وەها کەرەستەک بەرهەمبهێنن کە بە ئاسانی و بە سادەیی درووستبکرێت بە تێچوویەکی کەم.
شایی - پۆلی 4A
زانست :: زانست
فێرخوازان لیا، نزا و کانی هەستان بەدرووستکردنی کانیاوەکی ئاو بە چەند کەرەستەیەکی سادە وەکو، کارتۆن، دەبەیەکی ئاو، قەسەبیک، هەموو ئەوانەیان لێکدا وەک لە ڤیدیۆکەی سەرەوەدا دیارە، ئەمیش پەیوەست بە بابەتی زانست کاتیک سەری ئەو دەبەیە دەکەنەوە ئاو لە ڕێگەی قەسەبەکەوە دێتە دەرەوە، دەکرێک هەمان کار دووبارە بکرێتەوە و سوودی لێببیندرێت.
نزا - پۆلی 4A
https://studio.youtube.com/video/Z8F4pr04jE0/edit
زانست :: زانست
تانۆ - پۆلی 5A
زانست :: زانست
- پۆلی 7A #19
زانست :: زانست
یارا - پۆلی 7A #14
زانست :: کاری دەستی
داهات - پۆلی 6C #10
زانست :: زانست
ناز - پۆلی 7C #7
زانست :: زانست
لاڤین - پۆلی 7B #4
زانست :: زانست
یاران - پۆلی 7A #10