دەرەنجام: 118 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: زانست
ئیمان - پۆلی 5C #4
زانست :: زانست
سان - پۆلی 7A #1
زانست :: زانست
ڕێژوان - پۆلی 7C #2
زانست :: زانست
ڕاز - پۆلی 7C #3
زانست :: هەستەکانی مرۆڤ
باسکردنی پێنج هەستەکەی مرۆڤ
لەندی - پۆلی 1A #14
زانست :: ئاوی سازگار و ئاوی سوێر
دێنێ - پۆلی 6B #8
زانست :: تاقیکردنەوەی زانستی
منار - پۆلی 3B #4
زانست :: شکانەوەی ڕووناکی
یارا - پۆلی 6B #5
زانست :: سووڕی دواییەکبەستن
ساڤا - پۆلی 6C #5