دەرەنجام: 137 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: پەستانی هەوا
هادی - پۆلی 5A #8
زانست :: سەر ئاو کەوتن و ژێر ئاو کەوتن
محمد - پۆلی 5A #3
زانست :: چڕی
سۆلین - پۆلی 5A #31
زانست :: ئۆکسجین
ئۆکسجی پێویستی بە هەوایە.
مەیلی - پۆلی 1B
زانست :: ئۆکسجین
ئاگە پێویستی بە ئۆکسجینە.
ئەلین - پۆلی 1B
زانست :: زانست
ناز - پۆلی 7C #1
زانست :: زانست
لاڤین - پۆلی 7B #1
زانست :: زانست
یاران - پۆلی 7A #5
زانست :: بڵاوبوونەوەی ڕەنگەکان لە ئاودا
ژیار - پۆلی 1A #3