دەرەنجام: 399 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: زانست
کارین - پۆلی 7A #2
زانست :: زانست
ژوان - پۆلی 7A #1
زانست :: زانست
لینا - پۆلی 7C #1
خوێندنەوە :: sound silent k
when we don't prounce the sound k ?
لاونا - پۆلی 6C #7
زانستی :: recycling
recyclng , what is recycling ? 
تەمەن - پۆلی 6E
ڕێزمان :: ADJECTIVE
what is adjective insentence ? 
بەها - پۆلی 6D
جڵەوگرتنی ڕەفتار :: کوردی، ڕێنمای ڕەفتاری
  هەر وانەیەکی کوردی چەند ڕەهەندێکی ڕەفتاری فێری مرۆڤ دەکات، هەربۆیە گرینگە پوختەی ڕەفتارەکان پیشانی مرۆ بدرێت، هاوپۆلەکانی ئیرەم، بوێر، کاژین، ئەریڤان، ڕۆهان و هەنە بەشدارن.
ئەرین - پۆلی 4B
زانست :: زانست
پۆلان - پۆلی 7A #8
زانست :: زانست
ئیمان - پۆلی 5C #4