دەرەنجام: 118 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: بڵاوبوونەوەی ڕووناکی بە هێڵی ڕاست
شاد - پۆلی 6C #3
زانست :: شکانەوەی ڕووناکی
کۆهان - پۆلی 6C #10
زانست :: کۆئەندامی دەرهاویشتن
لاڤین - پۆلی 6D #12
زانست :: زیانەکانی جگەرە
لاونا - پۆلی 6C #22
زانست :: کارەبا
محمد - پۆلی 6C #4
زانست :: خێرایی لە تەنەشلەکاندا
مەروا - پۆلی 6B #2
زانست :: شکانەوەی ڕووناکی
نیا - پۆلی 6E #6
زانست :: پەستانی هەوا
یاد - پۆلی 6D #5
زانست :: تاقیکردنەوە
ئاشنا - پۆلی 6E #5