دەرەنجام: 33 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی منداڵێکی هەژار بەشی یەک
لارا - پۆلی 8A #1
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی یارمەتیدان
خەندە - پۆلی 9B
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی هەوڵدان و کاریگەری دەوروبەر
ڤانە - پۆلی 9B
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی هیچ شتێک بە شاراوەی نامێنێتەوە
سایە - پۆلی 9A
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی هاوڕێیەتی
کەتەرینا - پۆلی 9B #2
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی هاوڕێی خراپ
ئارا - پۆلی 9B #2
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی منداڵی
‌هێور - پۆلی 9B #4
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی لێبوردەی
هێمۆ - پۆلی 8A
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی گوێنەدان بە قسەی خەڵک
ئارا - پۆلی 9B #2