دەرەنجام: 49 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
ماتەماتیک :: لێکدان
هێنۆ لەم ڤیدیۆیەدا باس لە لێکدان ژمارەیەکی دوو ڕەنووسی لە ژمارە ١١ دەکات.
هێنۆ - پۆلی 4D #1
ماتەماتیک :: کۆلکە و چەندجارە
ڕەنێو لەم ڤیدیۆیەدا ڕوونی دەکاتەوە کۆلکە چیە و چۆن چەند جارە بۆ ژمارەکان دەدۆزرێتەوە.
ڕەنێو - پۆلی 4A #2
ماتەماتیک :: لێکدان
تێبین لەم ڤیدیۆیەدا باس لە لێکدان لە ژمارە ٨ دەکات.
تێبین - پۆلی 4D #1
ماتەماتیک :: دابەشکردن
ترێ لەم ڤیدیۆیەدا باس لە دابەشکردن دەکات بە ڕێگەی درێژ هەروەها وەڵامەکەشی ساخ دەکاتەوە.
ترێ - پۆلی 4B #1
ماتەماتیک :: ئەندازە (ڕاستەهێڵەکان)
جۆڤان لەم ڤیدیۆیەدا باس لە ڕاستەهێڵ و پارچە ڕاستەهێڵ و تیشک و خاڵ دەکات، هەروەها پەیوەندی نێوان ڕاستەهێڵەکان ڕووندەکاتەوە.
جۆڤان - پۆلی 4C #1
ماتەماتیک :: لێکدان
جۆڤان لەم ڤیدیۆیەدا باس لە ڕیگەیەکی ئاسان دەکات بۆ لێکدان لە ژمارە ٩.
جۆڤان - پۆلی 4C #1
ماتەماتیک :: لێکدان
ژێوە لەم ڤیدیۆیەدا باس لە چەند ژمارەیەکی دەکات کاتێک لێکدانیان دەکەی ئەنجامەکانیان یەکسان دەبێ.
ژێوە - پۆلی 4D #1
ماتەماتیک :: لێکدان
مسلم لەم ڤیدیۆیەدا باس لە ڕیگەیەکی ئاسان دەکات بۆ لێکدان لە ژمارە ٨.
مسلم - پۆلی 4A #1
ماتەماتیک :: لێکدان
بێریڤان لەم ڤیدیۆیەدا باس لە ڕێگەیەکی ئاسان دەکات بۆ لێکدان لە ژمارە ٩.
بێریڤان - پۆلی 4B #1