دەرەنجام: 19 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
ماتەماتیک :: زانیاری گشی
زانیاری دەربارەی زانای ماتماتیک و فیزیا ئەلبێت ئەنشتاین
ئاریا - پۆلی 5B #4
ماتەماتیک :: چەندڕێگەیەکی ئاسانی بیرکاری.
باران - پۆلی 5
ماتەماتیک :: چێوەی بازنە
ژیلا - پۆلی 9 #3
ماتەماتیک :: مێژووی بیرکاری
شیا - پۆلی 6 #1
ماتەماتیک :: لێکدانی ژمارەکان بە پەنجەکان
مایا - پۆلی 6 #2
ماتەماتیک :: ئەگەر
ئاریا - پۆلی 8 #1
ماتەماتیک :: لێکدانی ژمارە لە کەرت.
ئاڤا - پۆلی 5 #2
ماتەماتیک :: ناساندنی زانای بیرکاری کۆچەر بیرکار.
لاس - پۆلی 9 #1
ماتەماتیک :: گرنگی بیرکاری
سانا - پۆلی 9 #1
123