دەرەنجام: 165 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
ڕێزمان :: prepositions on place
اسراء - پۆلی 3B #26
ڕێزمان :: prepositions of place
ئانیا - پۆلی 3B #923
خوێندنەوە :: چیرۆکخوێنی
ئەدا - پۆلی 3B #3
ڕێزمان :: ئینگلیزی
گەڵا - پۆلی 4C
https://studio.youtube.com/video/0QEtBSOr3gc/edit
خوێندنەوە :: ئینگلیزی
شاهین - پۆلی 4C
https://studio.youtube.com/video/y06tguNrd-g/edit
ڕێزمان :: ئینگلیزی
یەڵدا - پۆلی 4C
تەرجەمە :: دین
ئەیمەن - پۆلی 5A
خوێندنەوە :: دین و عەرەبی
داستان - پۆلی 5A
تەرجەمە :: ئینگلیزی
ڕۆزا - پۆلی 5A #2