دەرەنجام: 518 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
خۆناساندن :: فێرکاری
فێرکاری بەرنامەی Kine master
سینا - پۆلی 8 #2
خۆناساندن :: چۆنییەتی دروستکردنی جیمەیڵ
شێوازی دروستکردنی جیمەیڵ
هیلال - پۆلی 9 #1
خۆناساندن :: شکسپیر
باسێک لەسەر شکسپیر لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ کوردی
هیلال - پۆلی 9 #2
گۆرانی :: گۆرانی
پێشکەشکردنی گۆرانی
بەها - پۆلی 8 #5
گۆرانی :: گۆرانی
پێشکەشکردنی گۆرانی
ڕەهەند - پۆلی 7 #16
میوزیک :: ژەنین
ژەنینی پارچە مۆسیقایەک
ئاریا - پۆلی 8
میوزیک :: ژەنین
ژەنینی پارچە میوزیکێک
ڕەوا - پۆلی 8
تەرجەمە :: ژێرنووسکردنی گۆرانی
ژێرنووسکردنی گۆرانی لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ کوردی
ئاریا - پۆلی 8 #3
تەرجەمە :: ژێرنووسکردنی گۆرانی
ژێرنووسکردنی گۆرانی لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ کوردی
هبە - پۆلی 9