هەوڵێک بۆ سازکردنی بەرنامەیەک کە دەنگ بکاتە نووسین!
فۆرماتی دەنگ

تۆمار:

    فەرموون ئەم تێکستەی خوارەوە بخوێنەوە
    بۆ دروستکردنی فرەڕەنگی لە جۆری ڕاهێنانەکاندا دەتوانین ڕستەژماری وەها پێشکەش بکەین ژمارەیەکی تێدا بێت ڕێساشکێن.