هەوڵێک بۆ سازکردنی بەرنامەیەک کە دەنگ بکاتە نووسین!
فۆرماتی دەنگ

تۆمار:

    فەرموون ئەم تێکستەی خوارەوە بخوێنەوە
    دەقەکەی فارسی بە هۆی نووسینەوە لە کۆنەوە ماوەتەوە.