هەوڵێک بۆ سازکردنی بەرنامەیەک کە دەنگ بکاتە نووسین!
فۆرماتی دەنگ

تۆمار:

    فەرموون ئەم تێکستەی خوارەوە بخوێنەوە
    گەر پەیوەندییان هەبوو بە »دەرکی ڕۆشناک» ـەوە ئەوا دەخرێنە نێوەندی چەرخەکە.