دەرەنجام: 14 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
ھۆشیاری و ڕێنمایی :: شەرمنی و ھۆکارو کاریگەریەکانی
سەمینارێک دەربارەی شەرمنی وکاریگەریەکانی وھۆکارەکانی
ژیلا - پۆلی 9 #4
ھۆشیاری و ڕێنمایی :: کۆرۆنا
یاران - پۆلی 3 #2
ھۆشیاری و ڕێنمایی :: Optimism
telling some great quotes to be optimistic and think positively. 
ئەژی - پۆلی 7C #1
ھۆشیاری و ڕێنمایی :: the book
لاڤین - پۆلی 6D #6
ھۆشیاری و ڕێنمایی :: The Advantages and Disadvantages of Social Media
She talks about some Advantages and Disadvantages of Social Media
پەسار - پۆلی 8A #18
12