دەرەنجام: 20 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
تەرجەمە :: چیرۆك
گێرانه‌وه‌ی چیرۆكێك به‌ زمانی ئینگلیزی 
میر - پۆلی 4B #3
تەرجەمە :: چیرۆك
گێرانه‌وه‌ی چیرۆكێك له‌ ئینگلیزیه‌وه‌ بۆ سه‌ر زمانی كوردی
سارینا - پۆلی 4B #14
تەرجەمە :: چیرۆك
گێرانه‌وه‌ی چیرۆكێك له‌ ئینگلیزیه‌وه‌ بۆ كوردی له‌ لایه‌ن سیدره‌
سیدڕە - پۆلی 4B #16
تەرجەمە :: چیرۆك
وه‌رگێرانی چیرۆك له‌ زمانی ئینگلیزیه‌وه‌ بۆ كوردی
ئه‌لین - پۆلی 4A #1
تەرجەمە :: ژێرنووسکردنی گۆرانی
ژێرنووسکردنی گۆرانی لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ کوردی
ئاریا - پۆلی 8 #3
تەرجەمە :: ژێرنووسکردنی گۆرانی
ژێرنووسکردنی گۆرانی لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ کوردی
هبە - پۆلی 9
تەرجەمە :: ژێرنووسکردنی گۆرانی
ژێرنووسکردنی گۆرانی لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ کوردی
ڕەوا - پۆلی 8 #4
تەرجەمە :: ژێرنووسکردنی گۆرانی
ژێرنووسکردنی گۆرانی لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ کوردی
دیاکۆ - پۆلی 7 #2
تەرجەمە :: ژێرنووسکردنی گۆرانی
ژێرنووسکردنی گۆرانی لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ کوردی
ژیر - پۆلی 8 #4
123