دەرەنجام: 518 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: زانست
ئەرەنگ - پۆلی 6B #2
زانست :: زانست
داریا - پۆلی 6B #1
ھۆشیاری و ڕێنمایی :: زانیاری
کاردۆ - پۆلی 6B #2
ھۆشیاری و ڕێنمایی :: زانیاری گشتی
بوخاری - پۆلی 6B #1
زانست :: زانست
ئارۆ - پۆلی 6B #1
زانست :: زانست
لەنیا - پۆلی 6B #1
https://studio.youtube.com/video/Z8F4pr04jE0/edit
زانست :: زانست
ڤینا - پۆلی 5B #1
https://studio.youtube.com/video/tHi0osPSJjA/edit
کاری دەست :: هونەرکاری
داهات - پۆلی 5B
زانست :: زانست
لیا و شایی دوو فێرخوازی پۆلی چوارەمن، دەخیلەیەکیان دروستکرد بە کەرەستەی سادە وەک کارتۆن قەسەب، دەتوانن پارە پاشەکەوت بکەن و خۆیان وەها کەرەستەک بەرهەمبهێنن کە بە ئاسانی و بە سادەیی درووستبکرێت بە تێچوویەکی کەم.
شایی - پۆلی 4A